Algemene Voorwaarden 2024

Algemene voorwaarden Speedy con Salis (vervoerder) 2024

 

Algemene Voorwaarden ScS 2024.1 (click to open)

Lees ook onze Aanvullende Voorwaarden en Privacy Statement (click to open)

*Begrip paklijst: Een lijst met een opsomming en hoeveelheid van producten/items die middels een specifiek transport worden verzonden. Deze lijst bevat tevens de naam- en adresgegevens van de verzender van de genoemde goederen op de lijst.

 

 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Wij zien uit naar een plezierige samenwerking!